Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Dansk Forskningscenter for Lungekræft

Lungekræft er den kræftsygdom i Danmark, flest dør af. Vi vil oprette Dansk Forskningscenter for Lungekræft, så vi kan få mere viden på området og fordoble antallet at patienter, der overlever sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Nye behandlings-muligheder til lungekræft

Lungekræft er en af de hyppigste kræftformer i Danmark, og der er et stort behov for nye behandlingsmuligheder. En lovende ny behandlingsstrategi kan påvirke kræftcellers stofskifte, så kræftcellerne dør, men vi mangler mere viden. I vores projekt vil vi undersøge og afprøve lægemidler, der påvirker kræftcellers stofskifte. Formålet er at finde de lægemidler, der med størst sandsynlighed vil have en effekt hos mennesker, så vi kan give en bedre behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023:
Forventes afsluttet sidst i 2026

Flere danskere skal overleve lungekræft

Lungekræft er den kræftsygdom, som flest danskere dør af. Når vi sammenligner os med Norge, hvor overlevelsen er markant bedre, er der god grund til at tro, at vi kan forbedre overlevelsen betydeligt herhjemme. Vi vil kvalitetssikre den danske nationale database for lungekræft og undersøge, hvorfor overlevelsen er dårligere i Danmark, og hvordan den kan forbedres.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.150.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Smertelindring ved kikkertoperation for lungekræft

Vi vil undersøge, om et epiduralkateter kan lindre smerter mere end standard smertebehandling, når lungekræftpatienter skal have en videoassisteret kikkertoperation for at fjerne en del af lungen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 600.000
Afsluttet

Kan en ny scanningsmetode hjælpe lungekræftpatienter?

Ved at bruge en ny og avanceret scanningsmetode, der kaldes PET/MR, kan vi blive bedre til at forstå, hvad der sker i kræftsvulster, mens patienten får behandling. I vores projekt skal vi blive endnu klogere på den nye scanning, og målet er, at vi i højere grad kan skræddersy behandlingen til den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Afsluttet

Erfaringer fra lungekræftpatienter skal forbedre behandlingen

Med vores projekt PROLUC vil vi undersøge, hvordan man kan forbedre lungekræftpatienters behandling ved at inddrage deres egne oplevelser af forløbet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 500.000
Afsluttet

Flere, bedre kikkertoperationer til lungekræftpatienter

Vi opretter et forskningscenter for kikkertkirurgi til lungekræft. Det skal udvikle træningsprogrammer for kirurger, så flere af dem bliver i stand til at udføre kikkertoperationer. Målet er at gøre de skånsomme operationer tilgængelige for flere lungekræftpatienter og øge operationernes kvalitet og sikkerhed.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.250.000
Afsluttet

Skånsom behandling til skrøbelige lungekræftpatienter

Skrøbelige patienter med ikke-småcellet lungekræft egner sig ofte ikke til standard kemo- og strålebehandling. Vi vil undersøge en ny metode, hvor patienterne får strålebehandling få gange med høj dosis, og hvor kræftknuden får en højere stråledosis end det raske væv rundt om knuden. Målet er bedre behandling med færre bivirkninger til skrøbelige patienter, og dermed et øget antal patienter, der kan få helbredende behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022: 1.700.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Optimal strålebehandling til ældre lungekræftpatienter

Der bliver flere ældre lungekræftpatienter, der også lider af andre sygdomme, og som derfor ikke egner sig til operation. Vi vil have mere viden om, hvordan strålebehandling virker på denne patientgruppe, så vi i fremtiden kan justere behandlingen, og patienterne kan leve længere og opleve højere livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.500.000
Forventes afsluttet midt i 2024

Skylning af lungerne skal afsløre lungekræft

Lungekræft er den største årsag til kræftrelaterede dødsfald i Danmark, fordi diagnosen ofte stilles så sent, at man ikke kan helbrede sygdommen. Vi vil undersøge, om man ved at skylle lungerne med saltvand, der suges op igen og efterses for kræft-DNA, kan afsløre lungekræft i et tidligt stadium, så flere kan overleve sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.610.000
Forventes afsluttet midt i 2023

Mere effektiv immunterapi mod lungekræft

Når en celle er under angreb, frigiver den signalmolekyler for at fortælle immunsystemet, at den har brug for hjælp. Vi vil undersøge, om signalmolekylet ’type III interferon’ kan hæmme væksten af lungekræftceller, hvis man fremprovokerer en øget produktion af type III interferon inde i lungekræftcellerne, eller hvis man tilføjer det til kræftknuden som medicinsk behandling. Vores hypotese er, at type III interferon i samspil med eksisterende immunterapi kan gøre immunsystemet mere aktivt i at bekæmpe lungekræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 2.450.000
Forventes afsluttet først i 2025

Partikelterapi som skræddersyet behandling mod lungekræft

Partikelterapi er en ny, effektiv og skånsom form for strålebehandling, men den vil ikke være bedre end almindelig strålebehandling for alle patienter. Derfor vil vi udvikle en metode til løbende at holde øje med, hvem der har særlig gavn af partikelterapi og får færre bivirkninger, så vi kan sikre, at de rigtige patienter får behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.000.000
Afsluttet

Lungekræft-patienters selvmåling skal forbedre deres kræftforløb

Vi vil udvikle og afprøve en it-platform, hvor lungekræftpatienter udfylder et spørgeskema om, hvordan deres helbred er, mens de bliver handlet og går til kontrol på sygehuset. Det er vores mål, at man med svarene kan forbedre patienternes sygdomsforløb på hospitalet, og at patienterne får en bedre livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 900.000
Afsluttet

Kan sang hjælpe patienter med lungekræft?

Mennesker med lungekræft er ofte overladt til sig selv efter operation, og mange har nedsat livskvalitet og stor symptombyrde. Et dansk studie har vist, at en særlig sang-træning kan øge fysisk og psykisk sundhed hos mennesker med lungesygdommen KOL. I det næste studie vil vi undersøge, om sang-træning har samme effekter for mennesker med lungekræft, og målet er, at projektet skal bidrage til et mere personligt tilrettelagt rehabiliteringstilbud.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023:
Forventes afsluttet sidst i 2025

Avancerede scanningsbilleder skal forbedre lungekræftpatienters overlevelse

Avancerede scanningsbilleder kan bruges til at udpege de lungekræftpatienter, der tåler en særlig høj stråledosis. Den teknik vil vi benytte og håbet er, at vi kan forbedre disse patienters chancer for at blive helbredt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Afsluttet

Hvem skal tilbydes screening for lungekræft i Danmark?

Lungekræft er en af de mest udbredte og dødelige kræftformer. Det er nu muligt at screene for lungekræft, så kræften kan opdages og behandles tidligere. Målgruppen for screening skal afgrænses, da der også er ulemper ved screening, bl.a. overdiagnostik. Vi vil ud fra undersøgelser og registre finde ud af, hvem der skal tilbydes screening for lungekræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 475.000
Forventes afsluttet midt i 2023

Er luftforurening årsag til andre kræftformer end lungekræft?

Luftforurening kan være årsag til lungekræft, men det er endnu uvist, om det også kan være skyld i andre kræftsygdomme. Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem luftforurening og de hyppigste kræftformer, og om det fremover er nødvendigt at stille strengere krav til luftkvaliteten.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Kan DNA-analyser opdage lungekræft tidligere?

Opdager man lungekræft tidligt og fjerner den med kirurgi, helbredes 50 procent – og det er bedre og billigere end de nye immunterapier. Desværre kan de nuværende screeningsmetoder ikke opdage kræften tidligt nok. Vi vil derfor undersøge, om man med to slags DNA-analyser fra blodprøver kan påvise lungekræft tidligere.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022: 1.750.000
Forventes afsluttet midt i 2025

Patient-coaching til socialt sårbare lungekræftpatienter i behandling

Kortuddannede og enlige lungekræftpatienter har brug for støtte for at klare sig igennem deres behandlingsforløb. Vores projekt vil tilbyde dem at få hjælp af uddannede frivillige, der skal coache dem. Vi undersøger om denne støtte kan ændre på den sociale ulighed i behandling og overlevelse af lungekræft i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 2.500.000
Afsluttet

Ny samtalemetode skal sikre at lungekræft-patienters behov bliver hørt

For at sikre afdækning af lungekræftpatienters egne ønsker og tanker om behandling og pleje i fremtiden, vil vi teste brugen af systematiske Advance Care Planning (ACP)-samtaler i almen praksis. Formålet med projektet er at forbedre kommunikationen om patienternes ønsker og tanker, øge tilgængeligheden af lindrende behandling, nedsætte uønskede indlæggelser, og senere i forløbet at øge muligheden for at patienter kan dø i eget hjem, som er et ønske for mange.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023:
Forventes afsluttet sidst i 2026