Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Prevention Lab - for bedre sundhedsadfærd og mindre kræft

Vi ved, at vi kan forebygge 4 ud af 10 kræfttilfælde, men desværre udnytter vi ikke det store forebyggelsespotentiale. For at styrke forebyggelsen af kræft vil vi etablere Prevention Lab, som er et nyt initiativ, der skal støtte projekter der udvikler, afprøver og nytænker måder at forebygge på. Med Prevention Lab vil vi bidrage til at omsætte viden om forebyggelse af kræft til ændringer i praksis gennem nye forebyggelsesmetoder. Målet er, at færre skal få kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023:
Forventes afsluttet sidst i 2028

Flere røgfri miljøer skal mindske social ulighed

Rygning øger risikoen for at udvikle de sygdomme, som flest mennesker dør af i Danmark. Der er stor social ulighed i rygning. Andelen af rygere er større hos personer med kortere uddannelser, personer på førtidspension og hos fraskilte. Vi vil etablere flere røgfri miljøer og halvere den sociale ulighed i rygningen i 2025 i forhold til 2019.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022: 4.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

En sundere alkoholkultur blandt voksne skal føre til færre kræfttilfælde

Cirka 3.000 danskere dør hvert år som følge af deres alkoholforbrug. Gennem oplysning og kommunikation vil vi ændre rammer og normer for alkoholforbrug, og indsamle viden til dokumentation. Vores mål er, at flere indtager mindre alkohol, mindske presset for at drikke alkohol, og at øge kendskab til sammenhæng mellem alkohol og kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022: 3.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Færre skal rammes af hudkræft

En ud af seks danskere får kræft i huden, før de fylder 75 år. UV-stråling fra solarier eller fra solen kan resultere i skoldning, som er en risikofaktor for hudkræft. Gennem en bred oplysningsindsats vil vi informere danskere om, hvordan de kan omgås solen på en fornuftig måde. Derudover vil vi lave målrettede, forebyggende indsatser henvendt til tidligere hudkræftpatienter, som har markant forhøjet risiko for at udvikle en ny hudkræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022: 6.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Flere røgfri liv

Tobak er den enkeltfaktor, som er årsag til mest sygdom og flest årlige dødsfald i Danmark. Vi vil etablere flere røgfri miljøer, gøre det unormalt at ryge og forhindre, at børn og unge eksperimenterer med rygning. Vores mål er, at i 2030 vil max 5% af voksne og ingen børn og unge ryge. Færre, som ryger, vil betyde færre, som får kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022: 11.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Mindre rygning på uddannelser

Vi vil udvikle, indføre og evaluere en todelt indsats, der både skal minimere antallet af nye rygere, og reducere antallet af nuværende rygere blandt elever på erhvervsuddannelser og den forberedende grunduddannelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 7.800.000
Afsluttet

Mere viden om HPV-vaccination af danske drenge og piger

Målet med dette forsøg er at få mere viden om, hvorfor nogle vælger ikke at blive vaccineret med HPV-vaccinen, hvor effektiv vaccinen er, og hvilke potentielle bivirkninger og gener vaccinen har.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 4.820.000
Afsluttet

Kan vi øge sundheden i Danmark ved aktivt samarbejde med supermarkeder?

I undersøgelsen ser vi på, hvordan en dansk supermarkedskæde i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har arbejdet med at reducere salget af kalorieholdige fødevarer til gavn for sundheden.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.970.000
Afsluttet

Bekæmp overvægt og svær overvægt - lettere sammen

Mad- og drikkevarer har haft vokseværk de sidste årtier, og de store portioner får os til at spise og drikke mere, end vi har behov for. Overvægt kommer snigende gennem en årrække, og det øger risikoen for kræft, men det ved de fleste ikke. Vi vil øge danskernes viden om årsagerne til overvægt og arbejde for et bedre udbud af fødevarer i mindre portioner og pakker, så det bliver lettere at holde en sund vægt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Kan blærekræft forebygges med aspirin og NSAID?

Hvert år rammes ca. 2.000 danskere af blærekræft. Vi vil undersøge om brug af aspirin og NSAID (gigtmedicin) kan nedsætte risikoen for at få blærekræft. Forskning viser nemlig, at disse almindelige lægemidler kan nedsætte risikoen for at udvikle andre former for kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.340.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Er luftforurening årsag til andre kræftformer end lungekræft?

Luftforurening kan være årsag til lungekræft, men det er endnu uvist, om det også kan være skyld i andre kræftsygdomme. Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem luftforurening og de hyppigste kræftformer, og om det fremover er nødvendigt at stille strengere krav til luftkvaliteten.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Den stigende sociale ulighed i sundhed spænder ben for mange mennesker, som ikke har gavn af de store fremskridt på for eksempel forebyggelses- og behandlingsområdet, som vi oplever i disse år. Vi vil danne en bred alliance af partnere fra forskellige felter og brancher, der i fællesskab skal bidrage til at mindske den sociale ulighed, så hele befolkningens sundhed løftes.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 4.225.036
Forventes afsluttet sidst i 2023

Røgfri Fremtid – ingen børn og unge skal ryge i 2030

Rygning er årsag til mange kræfttilfælde – det vil vi lave om på. Vi vil arbejde for et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og mindre end fem procent af de voksne ryger. Vi vil gøre Danmark røgfrit i år 2030, fordi det vil redde mange menneskeliv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 7.500.000
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Fuld af liv

Vi vil forebygge alkoholrelateret kræft ved at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Det gør vi bl.a. gennem vores mediekampagne ’Fuld af Liv’.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 5.000.000
Knæk Cancer 2018: 7.500.000
Knæk Cancer 2016: 5.000.000
Knæk Cancer 2013: 7.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

HPV’s betydning for kræft i skamlæber, skede og endetarmsåbning

Vi ved, at infektion med HPV er en årsag til kræft i livmoderhalsen. Vi vil undersøge, hvordan HPV påvirker risikoen for kræft og alvorlige forstadier til kræft i skamlæber, skede og endetarmsåbning, og om disse kræftformer kan forebygges med HPV-vaccination.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.925.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Mindre alkohol i gymnasiet

Vi skal udvikle og udføre en indsats på danske gymnasier, som skal føre til, at 30 pct. færre unge drikker for meget alkohol.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 8.080.000
Afsluttet

Bivirkninger ved HPV-vaccination

WHO har vurderet, at HPV-vaccinen er sikker, men stadig flere piger og kvinder rapporterer om bivirkninger ved vaccinen. Vi vil finde ud af, hvorfor nogle oplever bivirkninger og bliver syge, efter de er blevet HPV-vaccineret.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.600.000
Afsluttet

HPV-vaccination til piger og drenge

Vi skal sikre en høj deltagelse til HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Målet er, at mindst 80 pct. af alle piger og drenge, som tilbydes HPV-vaccination, bliver færdigvaccineret, så vi på sigt kan udrydde HPV-relateret kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 7.500.000
Afsluttet

Hold vægten – forebyg kræft

Mere end halvdelen af danskerne er overvægtige uden at vide, at overvægt har stor betydning for, om man senere får kræft. Projektet skal knække overvægtskurven ved at øge danskernes viden om denne sammenhæng og give dem konkrete råd til, hvordan de lykkes med at holde vægten.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Afsluttet

Påvirker HPV-vaccinen unges uddannelse?

Vi vil undersøge risikoen for at få alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen. Det gør vi ved at sammenligne de resultater, som vaccinerede og ikke-vaccinerede unge i Norden opnår på deres uddannelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Afsluttet